Claus

Bestyrelseshverv mv.:

Lunar Bank A/S – Formand for bestyrelsen

Lunar Holding A/S – bestyrelsesmedlem

CEJ Ejendomsadministration A/S – bestyrelsesmedlem

CEJ Aarhus A/S – bestyrelsesmedlem

Vestjysk Bank A/S – bestyrelsesmedlem 2018-2019

Medlem af bestyrelsen for Foreningen
af Interne revisorer 2002-2012.
Formand 2008-2012.

Medlem af uddannelsesudvalget hos Foreningen af Statsautoriserede
Revisorer 1997-2007

Erfaring

I knap 18 år har jeg arbejdet som revisionschef i Nykredit.

Jeg har beskæftiget mig med alle aktivitetsområder i Nykredit-koncernen, herunder realkredit- og bankforretning, værdipapirhandel, porteføljepleje, mægler- og leasing-aktiviteter.

Før Nykredit var jeg ansat som revisionschef i Codan-koncernen og vicerevisionschef i Baltica-koncernen. Jeg har en bred erfaring med skades- og livsforsikring, herunder tilhørende investeringsaktiver.

Jeg er uddannet cand.merc.aud. og har eksamen som statsautoriseret revisor.

Jeg har gennemført Advanced Management Program (AMP) på Harvard Business School, Boston.

Kompetencer

Ledelse i finansielle virksomheder
Ledende medarbejder og medlem af chefgruppen i Nykredit (niveau 2 ledere) i knap 18 år. Deltaget i alle bestyrelsesmøder i Nykredit siden ansættelse i 1999 (tilsvarende direktionen).

Revision
Udviklet en moderne revisionsafdeling med en vision om altid at være en attraktiv og værdiskabende sparringspartner for ledelse og medarbejdere i Nykredit. Stor erfaring med vurdering og optimering af interne kontroller i Nykredit-koncernen.

Risikostyring
Fokus på risici i forretningsområder.

Governance
Udviklet og deltaget i implementering af Nykredits governance-model baseret på Three Lines of Defence.

Digitalisering
Deltaget i en række projekter om effektivisering og digitalisering af processer i Nykredits forretningsområder samt i revisionsafdelingen.

Udbud af revisionsopgaven
Erfaring med udbud af den eksterne revisionsopgave, koncepter for at indhente tilbud og vurdering og indstilling til bestyrelsen om valg af ekstern revisor.