Helle

Bestyrelseshverv mv.:

Jeudan A/S – bestyrelsesmedlem og formand for Revisionsudvalg

Goodvalley A/S – bestyrelsesmedlem og formand for Audit Committee

Lokaltog A/S – bestyrelsesmedlem

Forenet Kredit – medlem af repræsentantskabet

Danske Andelskassers Bank – næstformand, bestyrelsesmedlem og formand for Revisions- og Risikoudvalgene 2013-2017

Basisbank A/S – bestyrelsesmedlem
2016-2020

Erfaring

I mere end 14 år har jeg arbejdet som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, senest 6 år som nordisk økonomidirektør hos Bluegarden Holding A/S.

Jeg har bestyrelseserfaring fra Jeudan A/S, Goodvalley A/S, Danske Andelskassers Bank A/S (næstformand og formand for Revisions- og Risikoudvalgene), Basisbank A/S, Lokaltog A/S samt som bestyrelsesmedlem undervejs i mere end 40 danske og udenlandske datterselskaber.

Jeg er uddannet Cand.Merc.Aud og har arbejdet som statsautoriseret revisor og partner hos KPMG.

Kompetencer

Ledelse i globale virksomheder

Ledelse i globale og nordiske produktions- og servicevirksomheder, herunder etablering af globalt setup for ERP-systemer, globale målstyringsprocesser etc.

Strategi
Udarbejdelse af strategiplaner, herunder fastlæggelse af og opfølgning på mål for virksomheden og funktioner.

Økonomistyring og regnskab, herunder IFRS-regnskaber
Udvikling af transparente og fokuserede økonomistyringsværktøjer samt ekstern regnskabsaflæggelse, herunder håndtering af skattemæssige forhold.

Risk management, finansielle instrumenter og kapitalforvaltning

Identifikation, styring samt rapportering af selskabers risici.

M&A og restrukturering
Erfaring med køb og salg af selskaber samt gennemførsel af diverse restruktureringsaktiviteter.

Optimering af forretningsprocesser
Etablering af Shared Service Center, optimering og standardisering af forretningsprocesser